Logo

Välkommen till ett förnyat och utökat register

Bipolär- och psykosregistret är en utveckling och utvidgning av BipoläR-registret till att nu även omfatta psykossjukdomar, för att fylla det tomrum som lämnades när PsykosR stängdes.