Logo

Bipolär- och psykosregistret - Bipsy

Bipolär- och psykosregistret (Swedish bipolar and psychosis registry) är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av bipolär sjukdom och schizofrenispektrumtillstånd.